Sportclub voor verstandelijk- en lichamelijk beperkten

 Jubileum foto 
 Bowlen foto 
 Fietsen foto 
 Gymnastiek foto 
 Line dance foto 
 Schaatsen foto 
 Special Olympics foto 
 Spinning foto 
 Volksdansen foto 
 Wandelen foto 
 Zwemmen foto 
  Jubileum  
  Special Olympics  
  Agenda  
  Contact  
  Bowlen  
  Fietsen  
  Gymnastiek  
  Line dance  
  Schaatsen  
  Spinning  
  Volksdansen  
  Wandelen  
  Zwemmen  
  Informatie  
  Vrijwilligers  
  Foto's  
 


Ontstaan 

De Stichting Sport en Spel Phihezo Hoogeveen e.o. is in 1976, ontstaan uit de ouderverenigingen: Philadelphia, Helpt Elkander en Zorgenkind. De belangenverenigingen van ouders met kinderen met een verstandelijke en/of visuele beperking. De stichting bestaat uit verschillende secties met een bestuur met daarboven een dagelijks en algemeen bestuur.

 

Doelstelling stichting:

Het behartigen van belangen van mensen met een verstandelijke handicap/beperking op het gebied van sport, spel en recreatie in de ruimste zin des woord. Het geven van voorlichting over, het propageren van/en het bevorderen van sport en sportbeoefening door en voor mensen met een verstandelijke handicap/beperking.

Dit verwezenlijken wij door het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, spel en recreatie voor en door mensen met een verstandelijk handicap/beperking onder deskundige leiding. Het hiertoe aanvragen van subsidies, donaties en/of andere bijdragen overheidsinstanties, particulieren, bedrijven en/of andere organisaties. Al hetgeen overigens tot het doel bevorderlijk is of daarmee rechtstreek of zijdelings verband houdt.

 

Bestuurlijke informatie:

Als rechtspersoon zijn wij een Stichting,

- ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 41017336

- RSIN-nummer 8166.48.876


Stichting Sport en Spel voor Mensen met een Verstandelijke Handicap Phihezo- Hoogeveen e.o. 

Website: www.Phihezo.nl

E-mail phihezo@hotmail.com 

Postadres: Beatrixlaan 32 7921 BW Zuidwolde

 

Het Algemeen Bestuur:

Bestaat uit de voorzitter Hr. Jan de Boer, secretaris Mevr. Gerda Lubberman, penningmeester Hr. Jochem van Leeuwen, alsook vertegenwoordigers van zwemmen; Mevr. Hanny van de Belt, fietsen, spinning, wandelen en line-dance, Hr. Hans Scholing en volksdansen Mevr. Titia van Nierop.het bestuur is door werkervaring of verwant aan mensen met een verstandelijke handicap/beperking betrokken bij onze doelgroep.

Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden dus doen dit vrijwillig.

Het bestuur vergaderd 1 maal per maand en er wordt genotuleerd.

Ieder jaar wordt van elke sport/activiteit een actueel verslag gemaakt en begroting/plan voor het nieuw jaar.

De penningmeester levert na afloop ieder boekjaar een financieel-overzicht, waarin de baten en de lasten met toelichting, tevens de begroting voor het komende boekjaar waarin de te verwachten bestedingen en deze publiceren wij vanaf 2012 aan een ieder die is geïnteresseerd en zijn openbaar, op aanvrage.

 

Informatie aanvragen kan via het e-mail adres info@phihezo.nl