Sport en spel voor mensen met een verstandelijke beperking in en om Hoogeveen

Wat is Phihezo?

De Stichting Sport en Spel Phihezo Hoogeveen en omstreken is in 1976 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de ouderverenigingen Philadelphia, Helpt elkander en Zorgenkind, die de belangen van kinderen met een verstandelijke of visuele beperking behartigden.

Phihezo verzorgt sport- en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in en rond Hoogeveen.

Wij zijn een stichting die sport en spel aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

De stichting bestaat uit vijf zelfstandige secties met een bestuur met daarboven een dagelijks en algemeen bestuur.

Het doel is het organiseren van sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij ontspanning en plezier voorop staan. Rond 2000 zijn we begonnen met prestatiegericht zwemmen. Sindsdien nemen we regelmatig deel aan de Special Olympics.

Er gebeurt van alles bij Phihezo:

Wat doet Phihezo?

  1. Wij organiseren en begeleiden activiteiten op het gebied van sport, spel en recreatie voor onze doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking,
  2. Wij geven voorlichting over de mogelijkheden van sportbeoefening door onze doelgroep,
  3. Wij geven tips over fondsenwerving voor onze doelgroep, bijvoorbeeld donaties en sponsoring.