Gymnastiek

Het seizoen loopt van oktober tot en met april, op maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur.

We werken met een groep in de zaal van de Magneet (MFC 'Krakeel' in Hoogeveen).

Heerlijk vrij bewegen, vaak in een spelvorm waarbij het “samen doen” belangrijk is.

Kosten: € 40 per seizoen.

Een indruk van wat we doen:

 • Wij beginnen met de warming-up, loop- en dansoefeningen, op muziek bewegen met je armen, zwaaiend/omhoog/zijdelings, je voeten op je tenen, grote/ kleine stappen, hinkelend/huppelend, over een rechte lijn balanceren.
 • Balspelen, het vangen en werpen naar elkaar, behendigheid het omgooien van attributen met rackets, sticks en dergelijke.
 • Iedere tweede maandag van de maand spelen wij Bocce, een sport die lijkt op jeu de boules/koersbal. Wij spelen in twee groepen op een afgebakend veld of een mat.
  • Een van de spelers gooit een klein balletje in het veld.
  • Iedere speler krijgt vier zware ballen (de kogels).
  • Om beurten probeer je deze kogels zo dicht mogelijk bij een klein balletje te gooien/rollen.
  • De groep wiens kogel die het dichtst bij de kleine kogel ligt, heeft gewonnen. Spannend dus….

Het bewegen en het samen doen, zorgen voor een sportief en gezellig uurtje gymnastiek.